Velkommen til Betanien Hospital

Et privat ideelt sykehus med driftsavtale med Helse Sør-Øst

Kart og veibeskrivelse Kontakt oss

Tverrfaglig innsats har gitt gode resultater!

Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre mennesker skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte. Det har vi gjort noe med!

Se flere saker