Tilbake

Verdens synsdag!

Verdens synsdag!
Øyehelse for alle!

Betanien Hospital og Norges Blindeforbund arrangerer åpen dag på øyeavdelingen!

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Øyehelse for alle!

Betanien Hospital og Norges Blindeforbund, Telemark

Ønsker velkommen til åpen dag på øyeavdelingen i forbindelse med

 Verdens synsdag

Torsdag 11.oktober kl. 12.30 -15.00

Kl.12.30        Velkommen

                        v/ Terje Danielsen, direktør

kl.12.45        Øyehelse for alle!

                        Hva er synshelse og hvordan kan vi gjennom livet ta vare på synet.

                        v/ Ivar Tånes, konst. Overlege

kl 13.15        Kaffepause.

                        Vi serverer kake og frukt

Kl.13.45       Tørre øyne – et økende problem.

                        v/ Lise Bekken og Tove Baklie Jensen, spl. øyepoliklinikken

kl 14.10        Rehabilitering og mestring.

Informasjon om Norges Blindeforbunds tilbud.

                        v/ Svenn Thore Oredalen og Terje Weber, NBF Telemark

 

Det blir utstilling av enkle hjelpemidler

Mulighet for å kontrollere øye-trykket, og Demonstrasjon av dryppe-teknikk

Sted: Lærings-og mestringssenteret 2.etg.

Tilbudet er gratis – ingen påmelding