Tilbake

Unikt forskningsresultat

Unikt forskningsresultat
Anita Kåss (PhD) - forsker ved Betanien Hospital (foto; Varden)

Betanien Hospital har klart å få fram unike forskningsresultater som kan få stor betydning internasjonalt. Forskningen er knyttet til behandling av bl.a. leddgikt.

Anita Kåss har forsket på Betanien Hospital i 10-12 år og hennes funn førte i 2015 fram til et doktorgradsarbeid.

Enklere behandling skal kunne gi bedre effekt med mindre bivirkninger. Viktig er det også at behandlingen kan bli betydelig billigere og derfor kan spare samfunnet for store utgifter.

Inven2 har gjort et omfattende arbeid for å bistå oss i å fremforhandle en god avtale med et stort internasjonalt medisinfirma som nå skal forske videre på de funnene som er gjort av Anita Kåss.

Dette er den største lisensavtalen som noen gang er gjort ved et norsk sykehus.

Vi er avhengig av at forskningen gir de forventende resultatene og at medikamentet blir godkjent for behandling.

Lykkes dette har vi fått være med på noe virkelig fantastisk, sier direktør Terje Danielsen.