Tilbake

Tverrfaglig innsats har gitt gode resultater!

Tverrfaglig innsats har gitt gode resultater!

Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre mennesker skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte. Det har vi gjort noe med!

Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte, og betydelige kostnader for samfunnet. Fall og fallskader kan forebygges.

Nyopererte ortopediske pasienter har risiko for fall, og konsekvensene kan være forholdsvis store. Det kan dreie seg om blant annet reoperasjon, komplikasjoner og lengre rekonvalesenstid. Alle fall, både med og uten skade, registreres i sykehusets avviks/forbedringssystem.

Med tverrfaglig innsats har ansatte jobbet systematisk med fallforebyggende arbeid. Det er iverksatt tiltak hvor blant annet alle pasienter blir risikovurdert for fall ved innkomst, og tiltak iverksettes og vurderes kontinuerlig.

Resultatet av det gode pasientsikkerhetsarbeidet viser at det per mars 2019 har gått over 200 dager siden forrige fall i avdelingen!