Tilbake

Til deg med diagnosen lupus!

Til deg med diagnosen lupus!

Hei alle dere med diagnosen Lupus!


Vi inviterer til informasjonsmøte angående Diagnosegruppa Lupus, på Betanien hospital 15.januar kl. 18.00-20.00.  Som fylkesveileder og diagnosekontakt i fylkeslaget NRF, har jeg fått i oppdrag å få diagnosearbeidet opp å gå igjen.

 

Derfor ønsker vi at så mange som mulig av dere møter opp, og deltar på idemyldring om hva dere tenker at denne gruppa burde jobbe med!


Vi ønsker også å få diagnosekontakter for Lupusgruppa. Hva det innebærer skal dere få grundig informasjon om på møtet.

Håper med dette at så mange som mulig møter opp på Betanien den ettermiddagen.

Vennlig hilsen
Ingun Vogsted, mobil 41478109

 

 

Med vennlig hilsen

 

cid:image003.png@01D23B36.4D894440

Karin Grimsrud

Fylkessekretær i Telemark

+47 99555085 | kg@revmatiker.no

 

www.revmatiker.no  |  facebook  | YouTube