Tilbake

Sengeposten ved Betanien Hospital har i juni arrangert fagdager- les mer om saken her!

Sengeposten ved Betanien Hospital har i juni arrangert fagdager- les mer om saken her!

Sengeposten ved Betanien Hospital har fra 17.06. til 19.06. hatt fagdager med tema "Kompetanseutveksling -ny sengepost". Fagsykepleiere Aslaug Vassbotn og Karine Fjeld Johansen stod for organiseringen.

Sengeposten arrangerte 3 fagdager 17.-19.06.

Det var fagsykepleierne Aslaug Vassbotn og Karine Fjeld Johansen som stod for organiseringen.Tema var «Kompetanseutveksling – ny sengepost»

Foreleserne var sykepleiere fra de ulike fagområdene ortopedi, revmatologi og øye. Temaene var valgt ut fra de ansattes  ønsker og behov.

         

 

Alle fikk en innføring i blant annet biologiske legemidler, øyeoperasjoner, øyeblikkelig hjelp og  pre – og postoperativ sykepleie.

Det var ikke bare teori, men også praktiske demonstrasjoner av blant annet øyeskylling. Det ble også lagt stor vekt på bruken av prosedyrene i kvalitetssystemet og VAR-nett som kvalitetssikrede hjelpemidler.  

       

Oppsummering ved dagens slutt var en quiz som skapte stort engasjement og det ble delt ut premier.

      

Tilbakemeldingene var at dette var nyttige dager.