Fagområder

Revmatologi

Revmatologisk avdeling tilbyr behandling og oppfølging av pasienter med revmatisk sykdom.
Revmatisk sykdom dreier seg om ca. 300 sykdommer i ledd, muskler og noen ganger også i indre organer.

Ny kunnskap innen revmatologi påpeker viktigheten av å raskt få stilt riktig diagnose for å øke muligheten for et godt behandlingsresultat. Etter at diagnosen er stilt, må behandlingen følges tett for å se om ønsket og forventet resultat oppnås.

Øyesykdommer

Øyeavdelingen holder til i helt nye lokaler fra 2012, og består av moderne operasjonsstuer og undersøkelses/behandlingsrom.

Det meste av behandlinger skjer poliklinisk, f.eks. operasjoner for grå stær (Katarakt).

Ortopedi

Ortopedisk avdeling driver en relativt omfattende virksomhet innen de fleste områder av planlagt ortopedisk kirurgi.

Vi har spisskompetanse innen protese- og artroskopisk kirurgi i kne, hofte og skulder i tillegg til hånd- og fotkirurgi.

Avdelingen har regionsfunksjon for revmakirurgi.