Tilbake

Velkommen til Betanien Hospital

Velkommen til Betanien Hospital
Direktør Terje Danielsen

Betanien Hospital ble etablert i 1939. Som et diakonalt sykehus legger vi vekt på nestekjærlighet og medmenneskelighet. Dette betyr at vi er opptatt av at våre pasienter skal oppleve at de blir sett og hørt, og at deres særskilte behov blir godt ivaretatt.

Disse verdiene ønsker vi å ta med oss inn i en moderne sykehushverdag, men spesialisthelsetjenester innen revmatologi, ortopedi og øyesykdommer.

Stadig mer myndighet overføres nå til pasienten, gjennom brukermedvirkning og fritt behandlingsvalg. Ved å tilby tjenester av høy kvalitet og ved å være tilgjengelige når pasienten trenger hjelp, håper vi at du som pasient vil velge Betanien Hospital når du trenger behandling.

En ny og moderne sykehushverdag

I 2013 ble "nye" Betanien Hospital åpnet. For å tilfredsstille moderne krav til sykehusdrift er hele den eksisterende bygningsmassen totalrenovert, og i tillegg er det satt opp et nybygg. Da sykehuset ble åpnet i 1939, var det vanlig at pasientene ble på sykehuset i flere dager eller uker. I dag behandles de fleste av pasientene poliklinisk - det vil si at de kommer og går samme dag. Antall sengeplasser er derfor redusert til fordel for flere behandlingsrom. Det er også lagt til rette for andre pasientfasiliteter, slik som hyggelige oppholdsrom og kafè. Totalt behandler vi ca. 25 000 pasienter i året.

Sykehuset har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om å yte spesialisthelsetjenester. I tråd med denne avtalen skal sykehuset også drive forskningsarbeid, opplæring av helsepersonell og pasienter. Det drives både egne forskningsprosjekt, men også prosjekt i samarbeid med andre sykehus. Betanien Hospital har leger i spesialisering, sykepleiestudenter i praksis og turnunskandidater i fysioterapi. Det arrangeres jevnlige diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017