Tilbake

Historien om Betanien Hospital

Historien om Betanien Hospital
Fra grunnstensnedleggelsen 21. september 1937

Betanien Hospitals historie i Skien begynner i 1936. Byen hadde på den tid ikke noe eget sykehus. Amtet - eller fylket - hadde riktignok et sykehus i byens nærhet, ute på Klostergården, hvor Sykehuset Telemark HF ligger i dag.

 

3betanien-hospitalMetodistprest Erling Selvén antydet muligheten av at Betanien kunne bygge et sykehus i byen, og byens autoriteter tente raskt på dette forslaget.

Det var vanlig på den tiden at privatpraktiserende leger kunne legge inn pasienter og selv behandle og ha tilsyn med dem på sykehusene. Betanien Hospital knyttet til seg spesialister innen føde/gynekologi, øre-nese-hals, øye og generell kirurgi.

Dette var en ordning som fungerte i 25 år. Med refusjonsordningen som sykehuset den gang hadde fra trygdekontorene, var ordningen med privatpraktiserende leger meget sårbar, og den ga ofte grunn til økonomiske bekymringer  for ledelsen.

En ny fase i sykehusets historie ble innledet i 1959 ved opprettelsen av revmatologisk avdeling med en privatpraktiserende revmatolog. Avdelingen viste seg snart å fylle et lenge følt savn i fylket. På samme tid kom også Betanien  Hospital fram til en samarbeidsavtale med Telemark Sentralsjukehus om sengeplasser til etterbehandling av pasienter fra kirurgisk og medisinsk avdeling.

I 1963 ble avtalen med de privatpraktiserende legene avviklet til fordel for en samarbeidsavtale med Telemark Fylke om plassering av offentlige avdelinger innen øre-nese-hals, øye og medisinsk/kirurgisk etterbehandling ved Betanien Hospital.

I 1965 ble det opprettet en offentlig revmatologisk avdeling ved Betanien, og øre-nese-hals-avdelingen ble flyttet til Telemark Sentralsjukehus.

Fra begynnelsen av 1970-årene ble det etablert et samarbeid med Vestfold fylkeskommune om revmatologisk virksomhet ved Betanien Hospital. Den positive betydning dette samarbeidet har hatt for utviklingen av den revmatologiske virksomheten i regionen, er noe som har kommet alle parter til gode - både pasienter, fagmiljø og de impliserte fylkeskommuner. I tråd med økning av inntak av revmatologiske pasienter fra Vestfold, ble avtalen med Telemark Sentralsjukehus om medisinsk/kirurgisk etterbehandlingsavdeling avviklet i 1978.

I 1976 ble det opprettet en revmakirurgisk seksjon innen revmatologisk avdeling. Etter at nye legemidler ble tilgjengelig for behandling av revmatisk sykdom fra år 2000, er behovet for tradisjonell revmakirurgi betydelig redusert. Imidlertid er det et stort behov for et kirurgisk behandlingstilbud for pasienter med artrose, og i 2014 endret derfor revmakirurgisk avdeling navn til ortopedisk avdeling.

Betanien Hospital har nå sykehusfunksjoner innen spesialitetene:

  • Øyesykdommer
  • Revmatologi
  • Ortopedi inkl. revmakirurgi