Tilbake

Styret i stiftelsen Betanien Hospital Skien

Stiftelsen Betanien Hospital Skien er etablert av Metodistkirken i Norge.

Stiftelsens styre:

  • Ann Kathrine Skjørshammer  - styreleder
  • Bjørn Einar Islann- nestleder
  • Ann Kjersti Grinilia
  • Erik Næs
  • Esther Rolfsen (vara)
  • Inger Birgitte Vågslid (valgt av ansatte)
  • Victoria Boda (vara valgt av ansatte)

I stillings medfør:

  • Terje Danielsen - direktør