Tilbake

Styret i stiftelsen Betanien Hospital Skien

Stiftelsen Betanien Hospital Skien er etablert av Metodistkirken i Norge.

 

Styremedlemmer valgt av Årskonferansen:

Bjørn Einar Islann (leder)
Erik Næs (nestleder)

Ann Kjersti Baksaas Grinilia

Øystein Beyer

Kristin Bjelkemyr-Østvang (varamedlem)

Knut Refsdal, tilsynsprest

 

Valgt av ansatte:
Inger Birgitte Vågslid (medlem)
Torben Ianssen (varamedlem)

 

I stillings medfør:
Terje Danielsen, direktør
Øyvind Grindbakken, administrasjonssjef