Tilbake

Grønt sykehus

Grønt sykehus

Vi har påbegynt arbeidet med å miljøsertifisere sykehuset etter ISO 14001:2015 standarden. Våre overordnede miljømål innebærer både helsefremmende og ressurs/klimaeffektive mål.

Styret ved Betanien Hospital har vedtatt følgende miljøpolitikk for sykehuset:

Betanien Hospital har følgende hovedoppgaver:

  • Pasientbehandling
  • Opplæring av pasienter og pårørende
  • Undervisning av helsepersonell og forskning 
Oppgavene skal gjennomføres slik at hele sykehuset systematisk bidrar til å begrense negativ påvirkning på miljøet.
Sykehuset forplikter seg til å:
  • Overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet
  • Øke ansattes miljøbevissthet
  • Hente ut og forbedre effekten av de miljøtiltak som ble iverksatt under ombygging og rehabilitering av sykehuset
Dette innebærer kontinuerlig forbedringsarbeid innen vesentlige miljøområder. Sykehusets prioriterte tiltak vil omfatte miljøområdene:
  • Energiforbruk
  • Transport
  • Kjemikalieforbruk
  • Avfallshåndtering

Vedtaket ble fattet i styremøte 20.10.2015