Tilbake

Grønt sykehus

Grønt sykehus

Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 standarden. Våre overordnede miljømål innebærer både helsefremmende og ressurs/klimaeffektive mål. Et miljøstyringssystem vil være et "levende" system og miljøstyringen skal være en prosess for kontinuerlig forbedring.

Styret ved Betanien Hospital har vedtatt følgende miljøpolitikk for sykehuset:

Betanien Hospital har følgende hovedoppgaver:

 • Pasientbehandling
 • Opplæring av pasienter og pårørende
 • Undervisning av helsepersonell
 • Forskning

Betanien Hospital har en overordnet målsetting om god pasientbehandling med pasientsikkerhet i fokus. Det er et samfunnsansvar at sykehuset yter sine tjenester med minst mulig negativ påvirkning på ytre miljø.

Betanien Hospital skal ha et standardisert miljøstyringssystem som gir kontroll med alle aktiviteter som påvirker miljøet.

Sykehuset forplikter ledere og alle ansatte til å:
 • Overholde lov, forskrifter og andre krav knyttet til miljø
 • Nå sykehusets miljømål
 • Bidra til forebygging og kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning
 • Være miljøbevisste
Sykehusets prioriterte tiltak vil omfatte miljøområdene:
 • Energiforbruk
 • Kortreist mat
 • Sykehusinfeksjoner
 • Kjemikalieforbruk
 • Avfallshåndtering
 • Miljøbevissthet ved innkjøp og ved organisasjonsendringer

Vedtaket ble fattet i styremøte 04.12.2018