Tilbake

Nytt styre ved Betanien Hospital

Nytt styre ved Betanien Hospital
Fra venstre: Esther Rolfsen, Ann Kjersti Grinilia, Erik Næs, Ann Kathrine Skjørshammer, Bjørn Einar Islann, Victoria Boda og Inger Birgitte Vågslid. (Øyvind Helliesen var ikke tilstede).

I dag har det nyvalgte styret ved Betanien Hospital hatt sitt første møte. De nye styremedlemmene ble ønsket velkommen og fikk en grundig orientering om sykehusdriften av direktør Terje Danielsen.

Den viktigste saken i dagens møte var konstituering av styret.

Ann Kathrine Skjørshammer ble valgt til styreleder og Bjørn Einar Islann til nestleder.

Forruten leder og nestleder består styret av Ann Kjersti Grinilia, Erik Næs, Esther Rolfsen (vara), Inger Birgitte Vågslid (ansattes representant), Victoria Boda (vara ansattes representant) og Øyvind Hellisen (tilsynsmann, Metodistkirken).

Direktør og sjefsykepleier deltar i styremøtene uten stemmerett.