Nyheter


Nytt styre ved Betanien Hospital

I dag har det nyvalgte styret ved Betanien Hospital hatt sitt første møte. De nye styremedlemmene ble ønsket velkommen og fikk en grundig orientering om sykehusdriften av direktør Terje Danielsen.

Elektroniske Ø-hjelpshenvisninger

Fra 17. august vil det bli mulig å sende elektroniske øyeblikkelig-hjelp-henvisninger til Betanien Hospital.

Betanien Hospital på Facebook

Menge vil si at det er på tide - eller kanskje alt for sent; men nå er vi endelig på Facebook!

Gode resultater i den nasjonale undersøkelsen om pasienterfaringer

Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2015 en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. Resultatene viser at pasientene er svært godt fornøyd med å være innlagt ved Betanien Hospital.

Betanien Hospital miljøsertifiseres

I disse dager pågår Miljørevisjon ved Betanien Hospital. Revisjonen gjennomføres av DNV GL (tidl. Det Norske Veritas)

Sykehusets miljøkoordinator, Carla M. Nilssen, forteller at det siste året har vært brukt til å få på plass et miljøstyringssystem og implementere det i organisasjonen.