Nyheter


Vi oppdaterer hjemmesiden vår!

Vi gjør litt om på sidene våre, så takk for tålmodigheten!

Betanien Hospital er fortsatt i drift!

Avdelingsoverlege revmatologisk avdeling Camilla Zettel og avdelingsoverlege ortopedisk avdeling kan du høre på NRK Telemark. Vi er fortsatt i drift og våre tilbud har ikke endret seg.

Informasjonsmøte om Lupus

Fatima Maria Lavoll kommer fra Diagnosegruppen Lupus 22.mai til Betanien Hospital!

Tverrfaglig innsats har gitt gode resultater!

Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre mennesker skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte. Det har vi gjort noe med!

Verdens synsdag!

Betanien Hospital og Norges Blindeforbund arrangerer åpen dag på øyeavdelingen!

Annual European Congress of Rheumatology 2018

Ansatte ved Betanien Hospital ønsker å holde seg faglig oppdatert!

Digitalt innsyn i journal

I løpet av første kvartal 2019 vil du som pasient få digitalt innsyn i din journal.

"Trøste og lindre"

Kate Anita Berge og Anne Kristine Lunde hadde et strålende innlegg på NSF sin fagkafé.

Likepersoner fra Norsk Revmatikerforbund på plass på Betanien!

Likepersoner fra Vestfold og Telemark har informasjonsstand på Revmatologisk poliklinikk i høst. Her kan du få informasjon om forbundets arbeid og få mange gode tips!