Nyheter


Verdens synsdag!

Betanien Hospital og Norges Blindeforbund arrangerer åpen dag på øyeavdelingen!

Annual European Congress of Rheumatology 2018

Ansatte ved Betanien Hospital ønsker å holde seg faglig oppdatert!

Digitalt innsyn i journal

I løpet av første kvartal 2019 vil du som pasient få digitalt innsyn i din journal.

"Trøste og lindre"

Kate Anita Berge og Anne Kristine Lunde hadde et strålende innlegg på NSF sin fagkafé.

Likepersoner fra Norsk Revmatikerforbund på plass på Betanien!

Likepersoner fra Vestfold og Telemark har informasjonsstand på Revmatologisk poliklinikk i høst. Her kan du få informasjon om forbundets arbeid og få mange gode tips!

Kjernejournal tilgjengelig for Telemarks befolkning

2. mars ble Kjernejournal tilgjengelig for alle innbyggere i Telemark.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din.

Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Unikt forskningsresultat

Betanien Hospital har klart å få fram unike forskningsresultater som kan få stor betydning internasjonalt. Forskningen er knyttet til behandling av bl.a. leddgikt.

Verdens synsdag

13. oktober markeres Verdens synsdag på Øyeavdelingen.

I samarbeid med Norges Blindeforbund, Telemark setter vi fokus på øyehelse - både i et nasjonal og et globalt perspektiv.

Innføring av E-læringsportal

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tilgang til ulike e-læringskurs via en felles E-læringsportal.

Nå vil de private, ideelle sykehusene i regionen også få ta i bruk portalen. Etter planen vil Betaniens ansatte ha tilgang til portalen i løpet av andre kvartal i 2018.

Nytt styre ved Betanien Hospital

I dag har det nyvalgte styret ved Betanien Hospital hatt sitt første møte. De nye styremedlemmene ble ønsket velkommen og fikk en grundig orientering om sykehusdriften av direktør Terje Danielsen.

Elektroniske Ø-hjelpshenvisninger

Fra 17. august vil det bli mulig å sende elektroniske øyeblikkelig-hjelp-henvisninger til Betanien Hospital.

Betanien Hospital på Facebook

Menge vil si at det er på tide - eller kanskje alt for sent; men nå er vi endelig på Facebook!

Gode resultater i den nasjonale undersøkelsen om pasienterfaringer

Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2015 en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. Resultatene viser at pasientene er svært godt fornøyd med å være innlagt ved Betanien Hospital.