Tilbake

Uønskede hendelser

Uønskede hendelser

Uønskede hendelser er hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig personskade.

Sykehusene har etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 plikt til å melde om hendelser som har ført til eller kunne har ført til betydelig personskade til Helsedirektoratet. Formålet med meldeplikten er å forbedre pasientsikkerheten.

Betanien Hospital har årlig ca. 25 000 pasientkontakter, og selv om kvalitet og pasientsikkerhet er i fokus, kan det likevel skje feil. Meldingene er avgjørende for å forebygge og lære. Det er derfor viktig at helsepersonell melder fra om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig pasientskade. Særlig viktige er meldinger som gjelder potensielle pasientskader,  fordi de gir muligheten til å iverksette forebyggende tiltak før det skjer en reell skade.

Vi ønsker at terskelen for å melde fra om hendelser skal være lav, slik at  læringspotensialet blir høyt. Alle uønskede hendelser knyttet til pasienter behandles i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (for mer informasjon om KPU, trykk her)og følges opp av den enkelte leder.

Vi ønsker åpenhet om uønskede hendelser og vil derfor publisere anonymiserte hendelser når disse er ferdig behandlet.