Tilbake

Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender - 24/7" bla lansert av Helse- og omsorgsministeren i januar 2014, og bygger på kampanjen som ble gjennomført i 2011 - 2013.

Programmet omfatter både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Målet med programmet er å redusere antall skader. Programmet skal legge til rette for varige forbedringer av pasientsikkerheten og pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. I regi av programmet kartlegges også omfanget av pasientskader på norske sykehus.

I programmet er det utviklet tiltakspakker basert på innspill fra ekspertgrupper og relevante fagmiljøer. Det er utviklet forbedringsverktøy og læringsnettverk innenfor de ulike innsatsområdene.

For Betanien Hospital jobber vi med følgende innsatsområder:

  • Trygg kirurgi
  • Samstemming av legemiddellister
  • Forebygging av urinveisinfeksjoner
  • Forebygging av fall
  • Ledelse av pasientsikkerhet
  • Strukturert journalgjennomgang (GTT)

Her finner du oppdatert informasjon om programmet: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Leder for programmet ved Betanien Hospital er direktør Terje Danielsen.