Tilbake

Interessert i jobb hos oss?

Interessert i jobb hos oss?

 

Overlege

Ortopedisk avdeling

 

Ved Betanien hospital, Skien er det ledig 2 stillinger som overlege ved ortopedisk avdeling.

 

Avdelingen disponerer 10 heldøgns sengeplasser og en egen operasjonsavdeling med 2 operasjonsstuer for protesekirurgi, og 1 stue for mindre inngrep. Avdelingen har virksomhet innenfor følgende områder: skulder, albue, håndledd/hånd, hofte, kne og ankel/fot. Avdelingen har høy aktivitet innen elektiv protesekirurgi.

 

Betanien Hospital har ingen øyeblikkelig hjelp funksjon og overlegene har derfor kun dagarbeid. Ved hendelser utenom arbeidstid samarbeider avdelingen med vakthavende leger på revmatologisk avdeling.

 

Sykehuset står nå overfor en periode med mange spennende utviklingsoppgaver, både faglig og driftsmessig. Sykehuset ønsker en spesialist i ortopedi med kompetanse innen protesekirurgi som er interessert i å være med å videreutvikle sykehusets tilbud.

 

Du kan lese mer om Betanien Hospital på våre hjemmesider www.betanienhospital.no

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Knut Forberg, tlf.35900700.

 

Søknadsfrist 19.03.19

 

Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes til:

Direktøren, Betanien Hospital,

Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien