Tilbake

Innføring av E-læringsportal

Innføring av E-læringsportal

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tilgang til ulike e-læringskurs via en felles E-læringsportal.

Nå vil de private, ideelle sykehusene i regionen også få ta i bruk portalen. Etter planen vil Betaniens ansatte ha tilgang til portalen i løpet av andre kvartal i 2018.

E-læringsportalen gir oss mulighet til å lage egne og dele kurs på tvers av helseforetakene. E-læring er et fleksibelt læringsverktøy som vil kunne benyttes for mange ulike tema - alt fra legemiddelhåndtering og hjerte-lungeredning til brannvern og pasientadminsitrative rutiner.

Portalen vil kunne gjøre det mulig å tilby kurs både for egne ansatte og for eksterne brukere. Det er etablert et eget fagnettverk for Læringsportalen i Helse Sør-Øst. Victoria Boda er Betanien Hospitals representant i fagnettverket.