Tilbake

Informasjonsmøte om diagnosegruppen Sjøgren

Informasjonsmøte om diagnosegruppen Sjøgren

Informasjonsmøte om diagnosegruppen Sjøgren,

Tid: 26.02.19, kl.18.30-20.30

Sted: Betanien hospital 2.etasje, LMS rommet

 

Tove Kværne Rise kommer fra Diagnosegruppen Sjøgren sentralt, og vil svare på spørsmål, og fortelle om ny organisering av diagnosegruppen, og veien videre.

Vi vil gjerne få innspill til hva dere ønsker av aktiviteter og foredrag, så møt opp og vær med på å forme tilbudet til dere med denne diagnosen!

 

 

Møt opp da vel😊

 

 

Velkommen!