Tilbake

Gode resultater i den nasjonale undersøkelsen om pasienterfaringer

Gode resultater i den nasjonale undersøkelsen om pasienterfaringer
Utklipp fra avisen Varden

Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2015 en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. Resultatene viser at pasientene er svært godt fornøyd med å være innlagt ved Betanien Hospital.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden september - november 2015, og det er trukket ut 400 tilfeldige pasienter. Svarprosenten på Betanien var på 68% (landsgjennomsnitt 59%). Pasientene ble bedt om å svare på til sammen 53 spørsmål og disse er gruppert i 10 indikatorer (pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pårørende, standard, utskriving, samhandling, ventetid og pasientsikkerhet).

Kunnskapssenteret har laget en totalvurdering av pasienterfaringene på tvers av indikatorene. For hver indikator er det gjort en clusteranalyse hvor sykehusene har blitt gruppert i fem grupper basert på sykehusenes resultater på indikatoren. Her havner Betanien Hospital i gruppe sammen med 3 andre sykehus (Sørlandet Sykehus HF - Flekkefjord, Tynset Sykehus og Feiringklinikken) på topp med 5 av 5 mulige poeng.

 

 

 

På landsbasis viser undersøkelsen at pasientene stadig får bedre erfaringer med norske sykehus. Men også utviklingen i indikatorene på Betanien Hospital går i riktig retning.

Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe systematisk informasjon om pasientenes erfaringer. Dette ønsker sykehuset på bruke som en av flere kilder i videre i faglig kvalitetsforbedring

Hele rapporten kan leses her.