Tilbake

Revmatoid artritt Anita Kåss

Revmatoid artritt Anita Kåss
Lege og forsker Anita Kåss

Lege og forsker. Anita Kåss, har funnet muligheter for ny behandling av revmatoid artritt (RA), også kalt "leddgikt". Leddgikt er en kronisk, inflammatorisk sykdom som rammer mange, og forekommer hyppigere hos kvinner enn menn. Leddgikt er forårsaket av forstyrrelser i immunforsvaret, som fører til angrep mot eget vev. Det er ingen helbredende behandling, og ikke alle pasienter blir bedre av dagens medikamenter. Dagens medisiner er ofte svært kostbare og kan ha til dels alvorlige bivirkninger. Vi vet at start og forverrring av leddgikt ofte er assosiert med barnefødsel, overgangsalder, eller østrogenhemmende behandling. Dette er tidspunkter i livet som er karakterisert av økte nivåer av hormoner kalt gonadotropiner. Der i mot gir en reduksjon av disse hormonene, som for eksempel i svangerskap eller ved fasting, ofte en bedring av symptomer. Gonadotroponinnivået er regulert av et overordnet hormon, gonadroponinfrigjørende hormon. Selv om det har vært en del forskning på betydningen av kjønnshormoner ved leddgikt, har ingen foreløpig undersøkt rollen av de styrende hormonene som er produsert i hjernen, gonadotropiner og gonadroponinfrigjørende hormon.

I sin avhandling "Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonism- A Potential Pathway for Anti-Inflammatory Treatment in Rheumatoid Arthritis: Results form a case-control study and a randomized controlled trial", har Anita Kåss og hennes medarbeidere vist at nivåer av gonadotropiner var relatert til betennelse hos pasienter med leddgikt, men ikke hos friske kontrollpersoner. Resultatene ga grunnlag til å prøve ut en medisin som hemmet gonadroponinfrigjørende hormon, cetrorelix, hos 99 leddgiktspasienter. Behandlingen førte til en rask reduksjon av sykdomsaktivitet og viktige betennelsesmarkører i blodet hos leddgiktspasientene, spesielt hos dem med høye gonadotroponinnivåer. Dette kan åpne opp for nye behandlingsmuligheter mot leddgikt, og potentsielt for andre autoimmune sykdommer.

 

Les mer her:  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139439