Tilbake

Parkering

Parkering

Vi har gratis parkering, men få plasser.

Pasienter kan parkere på vår parkeringsplass tvers ovenfor sykehuset. Du parkerer gratis, men må innom ekspedisjonen i 1. eller 2. etg for å få et parkeringsbevis. Etter klokken 13:00 kan stå gratis uten parkeringsbevis. Det er ofte svært trangt om plassen og vanskelig å parkere i gatene, så vær ute i god tid. Så langt det er mulig anbefales offentlig transport.

Informasjon om offentlig transport, trykk her.