Tilbake

Innleggelse

Innleggelse
Sengepostene har lyse og trivilige rom.

Betanien Hospital har to sengeposter. Ortopedisk/øye sengepost holder til i 3. etasje, og revmatologisk sengepost i 4. etasje.

Når du legges inn vil du få god informasjon av de ansatte om hva som skal foregå.

I helger, høytider og ferier er sengepostene slått sammen og holder til i 3. etasje.

Avdelingenes pleiepersonell har høy faglig kompetanse, lang erfaring, og vektlegger faglig oppdatering og et godt tverrfaglig miljø. Mange av sykepleierne har spesial- og videreutdanninger innenfor de ulike fagfeltene. I avdelingene er arbeidet organisert slik at sykepleiere og hjelpepleiere sammen har ansvaret for hver sin gruppe pasienter (primærgruppe). Hver sengepost har to slike grupper.

Ved innleggelse i sykehus er dette viktig:

  • Ta med deg en oppdatert liste over medisiner du bruker - denne kan du få ved å kontakte fastlegen din.
  • Har du vært i utlandet og hatt kontakt med sykehus eller lege der, må du ta kontakt med fastlegen din for å få tatt en bakterieprøve (MRSA-prøve) før du kommer til oss. Land utenfor Norden har multiresistente bakterier som vi svært gjerne ikke vil ha inn i norske sykehus.

Praktiske opplysninger:

  • Aviser fås kjøpt i resepsjonen i 1. etg
  • Det er åpen besøkstid, men det passer best å ta i mot besøk på ettermiddagen fram til kl. 20:00
  • Maten som blir servert på Betanien Hospital, er produsert i vårt eget kjøkken
  • Vi tilbyr gratis trådløst nettverk. Nettverkskode får du ved å henvende deg til avdelingens personale
  • Du finner en trivelig kafè i 1. etg, trykk her for mer informasjon
  • Det finnes en egen parkeringsplass rett ved hovedinngangen. Denne er gratis, men parkeringsbevis må hentes i ekspedisjonen ved inngangen. Trykk her for mer informasjon om parkering
  • Betanien Hospital er et røyfritt sykehus - røyking er ikke tillatt. Dette gjelder også området rett utenfor hovedinngangen
  • Sengepostene våre har helsepersonell i opplæring. Sykepleierstudenter du møter hos oss kommer fra Høgskolen i SørØst-Norge.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med personalet på avdelingen.