Tilbake

Henvisning til oss

Henvisning til oss

For utredning eller behandling ved Betanien Hospital må du ha henvisning fra lege.

For å få utredning eller behandling hos oss må en lege henvise deg. Sykehuset skal innen 10 virkedager sende informasjon til henvisende lege, og til deg, om du vil få time her eller ikke. Vurderingen er gjort av en av våre overleger.

Dersom du vurderes til å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil du motta brev fra oss hvor det fremkommer når videre utredning/behandling senest skal starte opp. Det er viktig at du leser informasjonen du får av oss.