Tilbake

E-samhandling

E-samhandling
https://www.nhn.no/

Betanien Hospital har adresse i Norsk Helsenett, og mottar elektroniske henvisninger.

Legekontor som ønsker å ta i bruk e-henvisning, må først kontakte sykehuset. Vi understreker at det kun er henvisninger som kan sendes elektronisk fra legekontor. Utfyllende opplysninger (prøvesvar ol.) må inntil videre sendes på papir. Øyeblikkelig-hjelp henvisninger kan nå også sendes elektronisk, men det må opprettes telefonisk kontakt med vakthavende lege før henvisningen sendes.

For mer informasjon om E-samhandling, trykk her: E-samhandling