Tilbake

Innleggelse

I noen tilfeller er det nødvendig med innleggelse i sykehus. Revmatologisk avdeling holder til i 4. etasje og er en 5-døgnspost. Det innebærer at sengeposten er stengt i helger/høytider. Dersom det er behov for innleggelse i disse periodene, benyttes ortopedisk sengepost i 3. etasje.

Når benyttes innleggelse?

Innleggelse benyttes der det er behov for en grundig utredning for å få stilt en riktig diganose. I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig med en innleggelse for å gi nødvendig behandling.

Rehabilitering

Disse oppgavene er i hovedsak lagt til kommunene, men vi gir fortsatt et rehabiliteringstilbud til noen pasienter med særskilte behov for vår kompetanse.

Ny kunnskap viser at pasienter med revmatiske sykdommer er spesielt utsatt for livsstilssykdommer. Vi tilbyr derfor denne pasientgruppen innleggelse for gjennomgang av totalsituasjonen. Oppholdet inkluderer en medisinsk vurdering, vurdering av fysio- og ergoterapeut, trening samt lilvsstilsintervensjon.

Behovet for rehabilitering vil fortsatt være til stede, men i større grad rette seg mot mestring og opplæring.