Tilbake

Infusjonspoliklinikken

Infusjonspoliklinikken

Ved infusjonspoliklinikken tar vi hånd om de pasientene som får sin medikamentelle behandling via “drypp” .

Medisinen blir da gitt direkte i en venøs blodåre som en infusjon. Eksempler på medisiner som gis på denne måten er: Remsima, Inflectra, MabThera, Aclasta med flere.

Behandlingen skjer på hverdager på dagtid.

Er du pasienten ved infusjonspoliklinikken og ønsker å snakke med en sykepleier kan du kontakte oss:

Telefon 35 900 764 helst mellom kl 12.00 - 14.00

eller til Brukerstøttetelefonen

Du kan også kontakte oss på e-post: infusjonspoliklinikk@betanienhospital.no

Husk at du ikke kan sende sensitive personopplysninger på e-post.