Hvem kan få tilbudet?

Begrepet revmatisk sykdom favner bredt, og deles i betennelseslidelser (f.eks. leddgikt), degenereative lidelser (f.eks. slitasjegikt) og bløtdelsrevmatisme (f.eks. fibromyalgi)

Hvordan søke til poliklinikken?

Det første du gjør, er å be fastlegen din om å henvise deg til oss. Henvisningen blir vurdert av en revmatolog, og i løpet av kort tid vil du få vite om du har fått et tilbud og hva som er antatt ventetid.

Hva kan vi tilby?

Tilbudet til poliklinikken består av legekonsultasjon, sykepleiekonsultasjon samt tilbud om ergoterapi og fysioterapi. Revmatologisk avdeling arrangerer jevnlig ulike Lærings- og mestringskurs.

Brukerstøtte

Vi har telefontjeneste og er tilgjengelige for pasienter som trenger informasjon om behandlingen eller hjelp og støtte. Tlf: 35 900 787