Tilbake

Revmatologi

Revmatologi
Avdelingen holder til i nyoppussede lokaler

Revmatologisk avdeling tilbyr behandling og oppfølging av pasienter med revmatisk sykdom.
Revmatisk sykdom dreier seg om ca. 300 sykdommer i ledd, muskler og noen ganger også i indre organer.

Ny kunnskap innen revmatologi påpeker viktigheten av å raskt få stilt riktig diagnose for å øke muligheten for et godt behandlingsresultat. Etter at diagnosen er stilt, må behandlingen følges tett for å se om ønsket og forventet resultat oppnås.

Utredning og behandling

Samtale og fysisk undersøkelse av pasienten er sentralt i diagnostikk av revmatiske sykdommer. I tillegg er blodprøver og bildediagnostikk viktig. Særlig ultralyd og MR har bidratt til en langt mer nøyaktig diagnostikk av leddsykdommer. En viktig oppgave er å utrede kompliserte og sammensatte sykdomsbilder og dermed skille ut de revmatisk sykdommene fra andre sykdomstilstander.

De siste årene er det utviklet medisiner som gir nye behandlingsmuligheter for revmatiske sykdommer. Dette har ført til at flere pasienter kan bli tilnærmet uten symptomer. De fleste av våre pasienter har behov for og benytter seg av vårt polikliniske tilbud.