Tilbake

Øyesykdommer

Øyesykdommer
Her undersøkes øynene

Øyeavdelingen holder til i helt nye lokaler fra 2012, og består av moderne operasjonsstuer og undersøkelses/behandlingsrom.

Det meste av behandlinger skjer poliklinisk, f.eks. operasjoner for grå stær (Katarakt).

Ved øyeavdelingen er det hvert år ca. 13 000 polikliniske konsultasjoner og det gjøres mer enn 5000 kirurgiske inngrep på øyne.

Nye faglige fremskritt gir mulighet for å behandle pasienter med sykdommer som det tidligere ikke kunne gis noe tilbud til. Et godt eksempel på dette er injeksjonsbehandlingen for Makuladegenerasjon. Denne behandlingen kan utsette synssvekkelsen og gi bedre syn over en lengre periode.

Det utføres ca. 1500 operasjoner for grå stær (katarakt).

Våre ventetider for kataraktkirurgi.

 

Avdelingen ledes av avdelingsoverlege Nina Holst