Tilbake

Skulderprotese

Skulderprotese
Skuldersmerter

Når det er betydelig slitasje (artrose/artritt) eller skade i et skulderledd er det et alternativ å erstatte leddet med et kunstig ledd, en leddprotese. I noen tilfeller vil protese også være aktuelt dersom seneapparatet i skulderen er ødelagt. I prinsippet bytter man ut leddbrusken med metall og en meget slitesterk plastkomponent (polyetylen).

Hvert år opereres ca 4-500 pasienter i Norge med innsetting av skulderprotese. Ved Betanien Hospital får 20 - 40 pasienter årlig denne operasjonen. Hovedmålet med operasjonen er å få slutt på smerter, stivhet og funksjonstap.

Ventetid for skulderproteseoperasjon

 

Før operasjonen

De fleste som opereres hos oss vil delta på proteseseminar før operasjon som man får egen innkalling til. Her får man informasjon om alle aspekter med operasjonen fra en av kirurgene, informasjon fra fysioterapeuter og sykepleiere. I tillegg vil man bli innskrevet på sykehuset og klarert medisinsk før operasjonen.

Protesetyper

Vi bruker to prinsipelt forskjellige leddproteser i skulderen. I tilfeller der seneappratet i skulderen (”rotatorcuffen”) er dårlig, eller ødelagt, brukes en såkalt reversert protese. Der det tidligere har vært leddkule på overarmsbenet blir det montert en leddskål (metall og plast) og der hvor det har vært en leddskål i skulderbladet blir det montert en leddkule (metall). Denne konstruksjonen gjør at man vanligvis får løftet armen til tross for ødelagt seneapprat. Dette er den protesetypen som er vanligst brukt i skulderen.

Dersom seneapparatet er av god kvalitet brukes oftest en såkalt anatomisk protese, hvor man bytter ut utslitt leddkule med en ny kule i metall, og leddskålen med en ny skål av plast. 

Operasjonen

Ved operasjonen, enten det er med reversert eller anatomisk protese, går kirurgen inn i skulderleddet forfra. En sene foran skulderleddet løsnes (sys senere tilbake) og man kommer så inn til leddet. Leddkulen på overarmsbenet fjernes og erstattes med protesedeler. Tilsvarende tilpasses leddskålen og ersattes med protese og skulderen settes i ledd. Protesedelene festes vanligvis uten bruk av sement. Såret lukkes med tråd eller stifter. Operasjonen varer vanligvis i 1-2 timer og gjøres vanligvis i narkose i tillegg til skulderbedøvelse (”plexusbedøvelse”). I forbindelse med og etter operasjonen gis antibiotika (oftest tre døgn) for å redusere risiko for infeksjon. Gjenopptreningen starter vanligvis samme dag som operasjonen.

 

Komplikasjoner

Ingen form for kirurgi er risikofri. Heldigvis er alvorlige komplikasjoner sjeldne, men det er viktig at man er velinformert om risikoen før man blir operert. Listen under er ikke uttømmende, kun de vanligste komplikasjonene omtales her.Beskrivelse: \\sikt.sykehuspartner.no\Data\BET\Brukere\T\BXIATO\My Pictures\Bilder Betanien\Snitt skulderprotese.png

Infeksjon

I forbindelse med inngrepet gis antibiotika forebyggende, oftest i tre døgn. Risikoen for infeksjon øker ved en del sykdommer (diabetes, leddgikt m.m.) og er også øket hos røykere og hos menn.

Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til ansvarlig lege eller sykepleier tidligst mulig og i god tid før operasjonsdato, slik at de nødvendige forholdsregler kan tas.

Nerve-/karskade

Skade av større og viktige nerver og blodkar er sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.

Løsning av protese

Alle som opereres med leddproteser i Norge blir innmeldt til Leddproteseregisteret i Bergen. Det publiseres derfor mye statistikk om hvilke implantater og operasjonsmetoder som gir lengst overlevelse av protesen. Ved Betanien brukes proteser som er godt utprøvd og mye brukt i Norden og som gir et forutsigbart resultat og lang varighet.

Vedvarende smerter

Selv om inngrepet er vellykket og alt ser ut som det skal på røntgenbildene vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.

 

Etter operasjonen

Vi fokuserer på å komme raskt i aktivitet etter operasjonen. Vi har egne fysioterapeuter som er sentrale i gjennomtreningen fra første dag og gjennom hele innleggelsen. Alle som opereres vil ha behov for varierende grad av smertestillende medisin og vil få med seg dette på resept ved utskrivelsen. Sting eller stifter skal vanligvis fjernes etter ca 3 uker, noe som oftest gjøres hos fastlegen. Man vil bli innkalt til kontroll etter tre måneder og etter 1 år.