Tilbake

Skulderartroskopi

Skulderartroskopi
Skulderartroskopi

Artroskopi (kikkhullsoperasjon) i skulderen kan være aktuelt hos pasienter som har problemer med såkalt inneklemmingssyndrom i skulderen (”impingement”). Andre tilstander i skulderen kan også være aktuelle for operativ behandling, som seneskader, leddbåndskader og stivhet/frozen shoulder.

Oftest vil det være aktuelt å forsøke ikke-operativ behandling før man beslutter operasjon.
Hos revmatikere er det av og til aktuelt å gjøre såkalt synovektomi, hvor man fjerner betennelsesvev i skulderen.

I andre tilfeller kan det være aktuelt å gjøre artroskopi ved mer uklare problemstillinger for å undersøke kneleddet grundig fra innsiden.

Ved operasjonen går kirurgen inn i skulderleddet fra en liten åpning bak skulderen. Man får da undersøkt selve skulderleddet grundig og eventuelt gjort reparasjon i tilfeller der dette er aktuelt. Deretter går kirurgen ofte med instrumentene i området over skulderleddet (”subakromialrommet”), hvor man bl.a kan fjerne betennelsesvev i skulderens slimpose, reparere sener, slipe plasskrevende ben m.m.

I de fleste tilfellene kan skulderartroskopi gjennomføres som dagkirurgi.

Ventetid for skulderartroskopioperasjon

 

Operasjonen

Ved skulderartroskopi lager kirurgen vanligvis 2-3 små åpninger inn til leddet og setter inn kamera og instrumenter. Kirurgen får da opp bilde på en skjerm og kan undersøke leddet og subakromialrommet fra innsiden. Når operasjonen er ferdig lukkes åpningene vanligvis med ett sting i hver.

 

Komplikasjoner

Ingen form for kirurgi er risikofri, heller ikke kikkhullskirurgi. Heldigvis er alvorlige komplikasjoner svært sjeldne, men det er viktig at man er velinformert om risikoen før man blir operert. Listen under er ikke uttømmende, kun de vanligste komplikasjonene omtales her.

Infeksjon

Infeksjonsrisikoen etter skulderartroskopi er svært liten, men kan forekomme. Forebyggende antibiotika gis kun i utvalgte tilfeller. Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til ansvarlig lege eller sykepleier tidligst mulig og i god tid før operasjonsdato, slik at de nødvendige forholdsregler kan tas.

Nerve-/karskade

Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.

Vedvarende smerter

Selv om inngrepet er teknisk vellykket vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.

 

Etter operasjonen

De fleste som har gjennomgått skulderartroskopi kan stort sett komme raskt i gang og begynne med enkle øvelser mot smertegrensen. I noen tilfeller vil det være restriksjoner og instruksjoner vil da gis av kirurg og eller fysioterapeut. Sting skal vanligvis fjernes ca to uker etter operasjonen (hos fastlege). Hvis det er behov for kontroller etter operasjonen, vil dette bli avtalt i hvert enkelt tilfelle.