Tilbake

Kneprotese

Kneprotese
Kneprotese

Når det er betydelig slitasjegikt (artrose/artritt) eller skade i kneleddet er det et alternativ å erstatte leddet med et kunstig ledd; en leddprotese. I prinsippet bytter man da ut leddbrusken med metall og en meget slitesterk plastkomponent (polyetylen).

Hvert år opereres ca 5000 pasienter i Norge med innsetting av kneprotese. Ved Betanien Hospital opereres 80 - 120 pasienter årlig med kneprotese.

Det vil være en vurdering i hvert enkelt tilfelle om det er mest egnet med totalprotese (bytte ut alle bruskflatene) eller halvprotese/uniprotese (bytte ut bruskflatene på den ene siden av kneleddet).

Generelt er ca 80% fornøyde etter et slikt inngrep. Hovedmålet med operasjonen er å få slutt på smerter, stivhet og funksjonstap.

Generelt

Når det er betydelig slitasjegikt (artrose/artritt) eller skade i kneleddet er det et alternativ å erstatte leddet med et kunstig ledd, en leddprotese. I prinsippet bytter man da ut leddbrusken med metall og en meget slitesterk plast (polyetylen). Hvert år opereres ca 5000 pasienter i Norge med innsetting av kneprotese. Ved Betanien Hospital opereres 100-150 pasienter årlig med kneprotese. Det vil være en vurdering i hvert enkelt tilfelle om det er mest egnet med totalprotese (bytte ut alle bruskflatene) eller halvprotese/uniprotese (bytte ut bruskflatene på den ene siden av kneleddet). Hovedmålet med operasjonen er å få slutt på smerter, stivhet og funksjonstap.

Ventetid for kneproteseoperasjon hos oss, trykk her.

Før operasjonen

De fleste som opereres hos oss vil delta på proteseseminar før operasjon som man får egen innkalling til. Her får man informasjon om alle aspekter med operasjonen fra en av kirurgene, informasjon fra fysioterapeuter og sykepleiere. I tillegg vil man bli innskrevet på sykehuset og klarert medisinsk før operasjonen.

Totalprotese

Ved operasjon med totalprotese åpner kirurgen inn til kneleddet forfra og fjerner den nedslitte brusken fra lårbenet og skinnebenet og tilpasser kneleddet til å sette inn nye deler.

Protesedelene finnes i forskjellige utforminger og størrelser slik at disse tilpasses til den enkelte. På lårbenssiden settes det inn en del i medisinsk stål som støpes fast med bensement. På skinnebenssiden settes det inn en del i stål og polyetylenplast som også støpes fast med bensement. Såret lukkes med tråd eller stifter. Operasjonen varer vanligvis i 1-1.5 timer, og gjøres vanligvis i spinalanestesi (ryggbedøvelse). i forbindelse med og etter operasjonen gis antibiotika for å redusere risiko for infeksjon og blodpropp. Gjenopptrening starter vanligvis samme dag som operasjonen.

Illustrasjonsbilde av uniprotese og totalprotese.

Komplikasjoner
Ingen form for kirurgi er risikofri. Heldigvis er alvorlige komplikasjoner sjeldne, men det er viktig at man er velinformert om risikoen før man blir operert. Listen under er ikke uttømmende, kun de vanligste komplikasjonene omtales her

Infeksjon

I forbindelse med inngrepet gis antibiotika forebyggende. Risikoen for infeksjon øker ved en del sykdommer (diabetes, leddgikt m.m.) og er også øket hos røykere.

Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til ansvarlig lege eller sykepleier tidligst mulig og i god tid før operasjonsdato, slik at de nødvendige forholdsregler kan tas.

Blodpropp

For å forebygge blodpropp gis blodfortynnende medisin i 14 dager etter operasjonen. Det er viktig å komme raskt i aktivitet etter operasjonen for ytterligere å redusere denne risikoen. Røyking øker risiko for blodpropp.