Tilbake

Hofteprotese

Hofteprotese
Illustrasjonsbilde

Når det er betydelig slitasjegikt (artrose/artritt), eller skade i et hofteledd, er det et alternativ å erstatte leddet med et kunstig ledd, en leddprotese. I prinsippet bytter man da ut leddbrusken med metall og en meget slitesterk plastkomponent (polyetylen).

Hvert år opereres ca 8000 pasienter i Norge med innsetting av hofteprotese. Ved Betanien Hospital opereres ca 50-80 pasienter årlig med hofteprotese. Generelt er ca 85% fornøyde etter et slikt inngrep. Hovedmålet med operasjonen er å få slutt på smerter, stivhet og funksjonstap.

Hofteprotese

 

Generelt

Når det er betydelig slitasjegikt (artrose/artritt) eller skade i et hofteledd kan det være et alternativ å erstatte leddet med et kunstig ledd, en leddprotese. I prinsippet bytter man da ut leddbrusken med metall og en meget slitesterk plast (polyetylen). Hvert år opereres ca 8000 pasienter i Norge med innsetting av hofteprotese. Ved Betanien Hospital opereres ca 110-120 pasienter årlig med hofteprotese. Generelt er ca 85-90% fornøyde etter et slikt inngrep. Hovedmålet med operasjonen er å få slutt på smerter, stivhet og funksjonstap.

Ventetid for hofteproteseoperasjon hos oss, trykk her.

 

Før operasjonen

De fleste som opereres hos oss vil delta på proteseseminar før operasjon som man får egen innkalling til. Her får man informasjon om alle aspekter med operasjonen fra en av kirurgene, informasjon fra fysioterapeuter og sykepleiere. I tillegg vil man bli innskrevet på sykehuset og klarert medisinsk før operasjonen.

Hofteproteseoperasjon

Ved operasjon med hofteprotese brukes i prinsippet tre forskjellige måter kirurgen kan komme til hofteleddet – fremre, fra siden og bakre tilgang. Hver tilgang har sine fordeler og ulemper. Tilgang fra siden har vært forbundet med en del problemer med halting, sannsynligvis på grunn av at man må løsne en stor muskel for å komme til og denne metoden brukes i dag sjelden ved norske sykehus. Fremre og bakre tilgang har vist seg å ha omtrent likt klinisk resultat. Ved Betanien Hospital brukes som hovedregel bakre tilgang, som er den tilgangen som brukes mest i Europa og i Norge. På Betanien bruker vi en teknikk hvor vi sparer mest mulig av sener og muskler, herunder piriformissenen. Man får da et snitt noe i bakkant av hoften. Kirurgen fjerner nedslitt leddbrusk fra hofteskålen og fjerner hoftekulen. I hofteskålen settes det inn en ny leddskål som enten består av polyetylenplast eller en kombinasjon av et metallskall og polyetylenplast, avhengig av om skålen skal sementeres fast eller ikke. En ny hoftekule monteres på en metallstamme som settes fast inne i lårbenet. Metallstammen i lårbenet kiles enten fast i ben eller sementeres fast. Valget av om protesen settes fast med sement eller ikke avhenger blant annet av pasientens alder, benkvalitet og anatomiske forhold og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Som pasient vil man ikke merke forskjell om protesen er sementert fast eller ikke og resultatene i forhold til varighet og komplikasjoner er omtrent de samme ved de forskjellige protesetypene som velges. Såret lukkes med tråd. Operasjonen varer vanligvis i 45-80 minutter og gjøres vanligvis i spinalanestesi (ryggbedøvelse). I forbindelse med og etter operasjonen gis antibiotika og blodfortynnende medisin for å redusere risiko for infeksjon og blodpropp. Gjenopptreningen starter vanligvis samme dag som operasjonen.

 

Komplikasjoner

Ingen form for kirurgi er risikofri. Heldigvis er alvorlige komplikasjoner sjeldne, men det er viktig at man er velinformert om risikoen før man blir operert. Listen under er ikke uttømmende, kun de vanligste komplikasjonene omtales her.

Infeksjon

I forbindelse med inngrepet gis antibiotika forebyggende. Risikoen for infeksjon øker ved en del sykdommer (diabetes, leddgikt m.m.) og er også øket hos røykere.

Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks biologiske leddgiktsmedisiner) eller har andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsriskoen er det svært viktig at man melder fra om dette til ansvarlig lege eller sykepleier tidligst mulig og i god tid før operasjonsdato, slik at de nødvendige forholdsregler kan tas.

Blodpropp

For å forebygge blodpropp gis blodfortynnende medisin i 14 dager etter operasjonen. Det er viktig å komme raskt i aktivitet etter operasjonen for ytterligere å redusere denne risikoen. Røyking øker risiko for blodpropp.

Nerve-/karskade

Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.

Løsning av protese

 

Alle som opereres med leddproteser i Norge blir innmeldt til Leddproteseregisteret i Bergen. Det publiseres derfor mye statistikk om hvilke proteser og operasjonsmetoder som gir lengst overlevelse av protesen. Ved Betanien brukes proteser som er godt utprøvd og som gir et forutsigbart resultat og lang varighet.

Luksasjon (protesen går ut av ledd)

Et proteseledd vil aldri bli like stabilt som et ekte ledd, men risikoen for luksasjon har blitt redusert i løpet av de siste årene. Dette skyldes trolig bedre operasjonsteknikk og hofteproteser med større hoftekuler enn man brukte tidligere. I forbindelse med gjenopptreningen vil man få informasjon om hvilke bevegelser som bør unngås for å redusere denne risikoen og man vil trene på trygge bevegelsesmønstre.

Vedvarende smerter

Selv om inngrepet er vellykket og alt ser ut som det skal på røntgenbildene vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.

 

Etter operasjonen

Vi fokuserer på å komme raskt i aktivitet etter operasjonen. Vi har egne fysioterapeuter som er sentral i gjenopptreningen fra første dag og gjennom hele innleggelsen. Alle som opereres vil ha behov for varierende grad av smertestillende medisin og vil få med seg dette på resept ved utskrivelsen. Sting skal vanligvis fjernes etter ca 3 uker, noe som oftest gjøres hos fastlegen. Man vil bli innkalt til kontroll etter tre måneder og etter 1 år.

 

For spesielt interesserte:

Vår standardprotese ved usementert teknikk: Corail® stamme og Pinnacle® skål (Marathon® plast)

Vår standardprotese ved sementert teknikk: C-stem® stamme og Marathon® skål