Tilbake

Ortopedi

Ortopedi
Operasjonsteamet i aktivitet.

Ortopedisk avdeling driver en relativt omfattende virksomhet innen de fleste områder av planlagt ortopedisk kirurgi.

Vi har spisskompetanse innen protese- og artroskopisk kirurgi i kne, hofte og skulder i tillegg til hånd- og fotkirurgi.

Avdelingen har regionsfunksjon for revmakirurgi.

Avdelingen har i dag fire kirurger som alle er spesialister i ortopedisk kirurgi. Ortopedisk operasjonsavdeling består av to moderne operasjonsstuer - en stue for større kirurgi (proteser) og en for mindre inngrep. Avdelingen har moderne operasjonsutstyr og besitter kompetanse for avansert ortopedisk kirurgi. Her kan du lese mer om våre kirurger.

Ortopedisk sengepost har 15 senger og er døgnbemannet. Avdelingen holder til i nyoppussede lokaler. Avdelingen har fokus på tverrfaglig pasientbehandling - hvor fysio- og ergoterapeuter deltar daglig i for- og etterbehandling. Les mer om fysioterapiavdelingen og ergoterapiavdelingen her.

Ortopedisk avdeling har nær kontakt og samarbeid med Oslo Universitetssykehus - Ullevål, med flere pågående forskningsprosjekter i tillegg til et faglig samarbeid vedrørende pasientbehandlingen. Det er i tillegg et tett samarbeid med Sykehuset Telemark HF og Diakonhjemmet sykehus.