Tilbake

Elektroniske Ø-hjelpshenvisninger

Elektroniske Ø-hjelpshenvisninger

Fra 17. august vil det bli mulig å sende elektroniske øyeblikkelig-hjelp-henvisninger til Betanien Hospital.

Vi mottar elektive henvisninger elektronisk til alle avdelinger, men Ø-hjelpshenvisninger har til nå bare kunne sendes på papir.

Fra 17. august åpner vi for å sende henvisninger som Øyeblikkelig hjelp elektronisk. Slik vil henvisningen være tilgjengelig for lege før pasienten kommer til sykehuset og forberedelser foretas.

Henvisende lege må fortsatt ringe til vakthavende lege for å gjøre avtale om mottak av pasienten. Fastlegene i Telemark er informert og det går ut brev til Øyelegespesialistene denne uken.