Tilbake

Betanien Hospital miljøsertifiseres

Betanien Hospital miljøsertifiseres
Carla M. Nilssen - oversykepleier og miljøkoordinator

I disse dager pågår Miljørevisjon ved Betanien Hospital. Revisjonen gjennomføres av DNV GL (tidl. Det Norske Veritas)

Sykehusets miljøkoordinator, Carla M. Nilssen, forteller at det siste året har vært brukt til å få på plass et miljøstyringssystem og implementere det i organisasjonen.

"Sertifiseringsprosessen startet med en statusanalyse i mars 2015, og etter dette er det arbeidet mye med å få på plass dokumentene som hører til et Miljøstyringsystem", forteller Nilssen. "Vi har brukt tid på å kartlegge hvordan vi som sykehus er med på å påvirke miljøet, og vurdere hva vi kan gjøre for å minimere miljøpåvirkningene. Nå har vi fått på plass en overordnet miljøpolitikk for sykehuset og en plan for det videre arbeidet"

Miljøkoordinatoren mener arbeidet har ført til et økt miljøengasjement blant medarbeiderne  - f.eks ved at antall kjemikalier ved sykehuset byttes ut med mer miljøvennlige produkter og avfall sorteres mer enn tidligere.

Du kan lese mer om sykehusets miljøsatsning her.