Våre poliklinikker

Vi har to venterom, ett nede ved øyeavdelingen for øyepasienter, og ett til høyre for resepsjonen for revmatologiske-, røntgen- og ortopediske pasienter. Begge venterommene er i 2. etasje.

Revmatologisk poliklinikk

Revmatologisk poliklinikk har ca 11 200 konsultasjoner hvert år.

Infusjonspoliklinikken

Infusjonspoliklinikken behandler ca 2500 pasienter i året.

Ortopedisk poliklinikk

Ortopedisk poliklinikk vurderer ca 3000 pasienter per år.

Øyepoliklinikk

Øyepoliklinikken behandler og vurderer mange pasienter hvert år. Ved de fleste undersøkelser hos oss får man dråper som gjør at man ikke kan kjøre bil etterpå.

Osteoporosepoliklinikk

Vi tar i overkant 2000 DXA-målinger per år.