Tilbake

Infusjonspoliklinikken

Infusjonspoliklinikken

Infusjonspoliklinikken behandler ca 2500 pasienter i året.

Infusjonspoliklinikken utfører intravenøs behandling, dvs at medisinen blir gitt direkte i en venøs blodåre som en infusjon. Eksempler på medisiner som gis på denne måten er:  Remsima, Rixathon, Aclasta med flere.

Behandlingen skjer hverdager på dagtid.

Er du pasient ved infusjonspoliklinikken og har spørsmål kan du enten ringe til vårt brukerstøttekontor, eller du kan kontakte oss på e-post: infusjonspoliklinikk@betanienhospital.no

Husk at du ikke skal sende sensitive personopplysninger på e-post.