Tilbake

Revmatologisk sengepost

Revmatologisk sengepost
Samarbeidet er tett mellom de ulike faggruppene på avdelingen for å gi pasientene våre best mulig behandling og pleie.

Revmatologisk sengepost holder til i 4. etasje. Posten er en 5-døgnspost og har 15 sengeplasser.

Når benyttes innleggelse?

Innleggelse benyttes der det er behov for en grundig utredning for å få stilt en riktig diganose. I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig med en innleggelse for å gi nødvendig behandling.

Rehabilitering

Disse oppgavene er i hovedsak lagt til kommunene, men vi gir fortsatt et rehabiliteringstilbud til noen pasienter med særskilte behov for vår kompetanse.

Ny kunnskap viser at pasienter med revmatiske sykdommer er spesielt utsatt for livsstilssykdommer. Vi tilbyr derfor denne pasientgruppen innleggelse for gjennomgang av totalsituasjonen. Oppholdet inkluderer en medisinsk vurdering, vurdering av fysio- og ergoterapeut, trening samt lilvsstilsintervensjon.

Behovet for rehabilitering vil fortsatt være til stede, men i større grad rette seg mot mestring og opplæring.

 

Sengeposten er døgnbemannet med 22 sykepleiere og hjelpepleiere og består av:

  • 15 senger til revmatiske pasienter

Sykepleietjenesten setter fokus på høy kvalitet og individuell omsorg i pleien og behandlingen av den enkelte. Sengeposten har spesialutdannede sykepleiere (revmasykepleie) og pleiepersonell med lang erfaring og høy kompetanse innenfor fagområdet revmatologi.

Innleggelser i avdelingen er knyttet til:

  • Utredning og behandling av revmatisk sykdom
  • Ulike medikamentoppstarter
  • Rehabilitering

Praktisk informasjon rundt innleggelse, trykk her for mer informasjon.