Tilbake

Øye sengepost/operasjon

Øye sengepost/operasjon

Ved de fleste undersøkelser hos oss får man dråper som gjør at man ikke kan kjøre bil etterpå.

Innleggelse:
Pasienter med grønn stær opereres også med lokalbedøvelse, men legges inn i avdelingen for oppfølging.
Barn med skjeling og pasienter med spesielle behov opereres i narkose og legges inn. Disse pasientene er også til vurdering hos narkoselege.

Sengepost:
Øyeavdelingens sengepost utgjør 3 senger plassert i 3. etg og er en del av ortopedisk sengepost. Her er det ansatt en sykepleier med videreutdanning i øyesykepleie. Det er også en oppvåkningsenhet med spesialsykepleiere.

Øye operasjon:
Vi har egen operasjonsavdeling med 3 stuer. Her er det 6 sykepleiere. De fleste har spesialutdanning i operasjon og/eller øyesykepleie.
Det gjøres flere typer operasjoner både i lokalbedøvelse og i narkose.

Vi tar også i mot øyeblikkelig hjelp på sengeposten.