Tilbake

Øye poliklinikk

Øye poliklinikk
Øynene undersøkes grundig før riktig behandling kan gis.

Øyepoliklinikken behandler og vurderer mange pasienter hvert år. Ved de fleste undersøkelser hos oss får man dråper som gjør at man ikke kan kjøre bil etterpå.

Etter henvisning fra avtalespesialist i øyesykdommer blir pasienter satt opp til undersøkelse og behandling. Enkelte pasienter kan også henvises fra fastlege og legevakt.

Ved poliklinikken utføres utredning og behandling av flere øyesykdommer. En stor del av poliklinikken er engasjert i utredning og behandling av ulike netthinnesykdommer som AMD, blodpropp og diabetesforandringer på netthinnen. Da gjøres undersøkelser hos sykepleier, pupillene dryppes og legen undersøker. Ut i fra funn bestemmes type behandling. I noen tilfeller gjøres behanlingen samme dag, andre ganger får du enten med deg en time å hånden, eller det sendes timebrev hjem til deg.

Behandlingen består i dag ofte av injeksjoner som gis i anbefalte intervaller. Det behandles ca 2800 pasienter med injeksjoner hvert år.

På poliklinikken gjøres også laserbehandling ved forhøyet trykk i øyet og for etterstær. Det gis dråper før behandling, og selve behandlingen tar ca 10-15 minutter.

Polikliniske undersøkelser, utredning av øyesykdommer, forundersøkelser før kirurgiske inngrep og øyeblikkelig hjelp er også en del av den polikliniske virksomheten. I tillegg utreder vi barn og skjeling, som gjøres i samarbeid med ortoptist og lege. Ortoptist har også andre pasienter med synsproblematikk.

Ved poliklinikken er det 6 sykepleiere- flere med videreutdanning i øyesykdommer. Vi har også 6 øyelegespesialister og 4 leger under spesialisering. 3 sekretærer, 1 ortoptist og 1 koordinator.