Tilbake

Dagkirurgi

Dagkirurgi
Grå stær-operasjon.

I vår nyeste avdeling foregår dagkirurgisk aktivitet. Ved de fleste undersøkelser hos oss får man dråper som gjør at man ikke kan kjøre bil etterpå.

Grå stær:
Pasienter som opereres for grå stær gjør dette som dagkirurgi. Man møter til forberedelse hos sykepleier. Selve operasjonen tar ca. 20 minutter og gjøres med dråpebedøvelse. Man kan reise hjem umiddelbart etter at man er ferdig operert.

Øyelokk- og tåreveisproblematikk:
Pasienter med øyelokk- og tåreveisproblematikk opereres også som dagkirurgi i lokalbedøvelse.

Injeksjonsbehandling:
Injeksjonsbehandling av netthinnesykdommer foregår også inne på operasjonssalen.

Husk:
Ved visse typer operasjoner er det nødvendig å slutte med blodfortynnende medikasjon, f.eks. ved øyelokks- og tåreveisoperasjoner. Dette får du beskjed om i et skriv fra oss, og du kan henvende deg til fastlegen om du er i tvil.