Øyeavdeling

Øye sengepost/operasjon

Ved de fleste undersøkelser hos oss får man dråper som gjør at man ikke kan kjøre bil etterpå.

Øye poliklinikk

Øyepoliklinikken behandler og vurderer mange pasienter hvert år. Ved de fleste undersøkelser hos oss får man dråper som gjør at man ikke kan kjøre bil etterpå.

Dagkirurgi

I vår nyeste avdeling foregår dagkirurgisk aktivitet. Ved de fleste undersøkelser hos oss får man dråper som gjør at man ikke kan kjøre bil etterpå.