Tilbake

Ortopedisk sengepost/ortopedisk operasjonsavdeling

Ortopedisk sengepost/ortopedisk operasjonsavdeling
Et godt samarbeid må til for å gi pasientene våre den beste behandlingen og pleien.

Ortopedisk sengepost holder til i 3. etasje. Posten har 15 senger for ortopediske pasienter og en egen oppvåkningsenhet.

Vi har fokus på tverrfaglig pasientbehandling - hvor fysio- og ergoterapeuter deltar daglig i for- og etterbehandling. Les mer om medisinsk service her.

Ortopedisk avdeling har nær kontakt og samarbeid med Oslo Universitetssykehus - Ullevål, med flere pågående forskningsprosjekter i tillegg til et faglig samarbeid vedrørende pasientbehandlingen. Det er i tillegg et tett samarbeid med Sykehuset Telemark HF og Diakonhjemmet sykehus.

 

Sengeposten er døgnbemannet med 26 sykepleiere og hjelpepleiere og består av:

  • 15 senger til ortopediske pasienter
  • 3 senger til øyepasienter
  • 3 plasser til dagkirurgi (ortopedi)
  • 5 plasser til oppvåkning 

Sykepleietjenesten setter fokus på høy kvalitet og individuell omsorg i pleien og behandlingen av den enkelte. Sengeposten har egen fagutviklingssykepleier, flere spesialutdannede sykepleiere (intensivsykepleiere) og pleiepersonell med lag erfaring og høy kompetanse innenfor fagområdene ortopedi og øyesykdommer.

I forbindelse med forberedende kurs før protesekirurgi ("proteseskoler") deltar sykepleiere med veiledning og undervisning.

Hvis du ønsker å vite mer om hvilke operasjoner vi utfører ved Betanien hospital, trykk her.