Tilbake

Anestesi

Anestesifunksjonen ved Betanien Hospital er administrativt lagt under ortopedisk avdeling, men med selvstendig fagsjef. Fagsjefen er spesialist i anestesiologi og intensivmedisin. Seksjonen består av anestesilege og to anestesisykepleiere som yter anestesi til ortopediske operasjoner sant barn og voksne som opereres i narkose ved øyeavdelingen.

Utrustning og metodikk er av vanlig norsk standard, og utøvelsen av faget legger til grunn Norsk Standard for Anestesi.
Anestesilegen er tillagt en betydelig rolle i vurderingen av de pasienter som skal opereres.
Pasienter som vurderes å ha sykdom som krever mer oppfølging under og etter operasjoner enn det vi kan tilby ved Betanien Hospital, henvises videre til bredere utrustede sykehus enn vårt.