Ortopedisk avdeling

Ortopedisk sengepost/ortopedisk operasjonsavdeling

Ortopedisk sengepost holder til i 3. etasje. Posten har 15 senger for ortopediske pasienter og en egen oppvåkningsenhet.

Ortopedisk poliklinikk

Ortopedisk poliklinikk vurderer ca 3000 pasienter per år.

Dagkirugi

En rekke kirurgiske inngrep gjøres som dagkirurgi slik at du kan reise hjem samme dag. Dette gjelder de aller fleste operasjoner på øyet og for enklere ortopediske inngrep.