Fysioterapiavdelingen

Fysioterapiavdelingen holder til i 4. etg. I 2017 har avdelingen gjennomført i overkant av 5000 individuelle konsultasjoner og i overkant av 3000 gruppekonsultasjoner.

Våre fysioterapeuter har spesialisert fagkompetanse og lang erfaring i behandling av pasienter med ortopediske og revmatiske sykdommer. Målet vårt er å ha en helhetlig tilnærming i behandlingen, og vi legger vekt på å få til et samarbeid med pasientene slik at man blir delaktig og ansvarlig i opptrening og rehabilitering. Fysioterapeuter utgjør en del av det tverrfaglige behandlingsteamet.

Fysioterapi ved ortopedisk avdeling

Fysioterapeuter bidrar blant annet med:

 • Informasjon, hjelp og veiledning i opptreningen ved ortopediske inngrep
 • Undervisning på pasientkurs før proteseoperasjon i hofte og kne
 • Postoperative kontroller etter hofte- kne- og skulderproteser

Fysioterapi ved revmatologisk avdeling

Fysioterapeuter bidrar blant annet med:

 1. Revmatologisk rehabiliteringsopphold:

Pasienten planlegger behandlingsmål og tiltak sammen med tverrfaglig team i starten av oppholdet.

 • Undersøkelse og igangsetting av individuell fysioterapibehandling og gruppetrening.
 • Treningsveiledning
 • Daglige bassenggrupper med ulikt krav til funksjonsnivå
 • Gruppetrening i gymsal
 • Avspenningsgruppe
 • Kondisjonsgruppe
 • Hjelp til planlegging og tilrettelegging for videre trening hjemme

Det legges opp til at pasienten er delansvarlig for å planlegge og følge opp trenings- og behandlingsopplegget under oppholdet i avdelingen.

 1. Utredning- eller vurdering ved revmatologisk avdeling:
 • Fysioterapeutene deltar i det tverrfaglige teamet med funksjonsundersøkelse i tillegg til å gi informasjon om anbefalt fysisk aktivitet og treningsveiledning.
 1. Livsstyrketrening - et poliklinisk tilbud for personer med kroniske muskel – skjelettsmerter
 • Fokus i gruppetilbudet er å lære seg mestringsteknikker for lettere å prioritere og takle daglige utfordringer og bedre leve med sine plager.
 • Kursledere: sykepleier og fysioterapeut.
 • 9 samlinger (9.30 – 14.30) annenhver uke.
 • Pasienter som er interessert i tilbudet kan henvises til dette fra fastlege. Søknaden sendes til  Revmatologisk avdeling, Betanien Hospital.