Fysioterapiavdelingen

Fysioterapiavdelingen holder til i 4. etg.

Våre fysioterapeuter har spesialisert fagkompetanse og lang erfaring i behandling av pasienter med ortopediske og revmatiske sykdommer. Målet vårt er å ha en helhetlig tilnærming i behandlingen, og vi legger vekt på å få til et samarbeid med pasientene slik at man blir delaktig og ansvarlig i opptrening og rehabilitering. Fysioterapeuter utgjør en del av det tverrfaglige behandlingsteamet.

Fysioterapi ved ortopedisk avdeling

Fysioterapeuter bidrar blant annet med:

  • Informasjon, hjelp og veiledning i opptreningen ved ortopediske inngrep
  • Undervisning på pasientkurs før proteseoperasjon i hofte og kne
  • Postoperative kontroller etter hofte- kne- og skulderproteser
  • Utredning av muskel-skjelettproblematikk ved ortopedisk poliklinikk

Fysioterapi ved revmatologisk avdeling

Fysioterapeuter bidrar blant annet med:

  1. Revmatologisk rehabiliteringsopphold:

Fysioterapeutene deltar i det tverrfaglige teamet med funksjonsundersøkelse i tillegg til individuell treningsveiledning. Heniskten er å øke pasientens kunnskap om aktuelle behandlings- og aktivitetstiltak som kan bedre egen helse. Både informasjon, treningsdosering og praktisk utøving i ulike treningsformer vil i hovedsak være gruppebasert.

  1. Utredning- eller vurdering ved revmatologisk avdeling:
    Ved behov gjennomfører fysioterapeutene funksjonsundersøkelser i tillegg til å vurdere og gi veiledning om aktuelle fyisoterapeutiske behandlingstiltak. Vi gir også informasjon og veiledning om anbefalt fysisk aktivitet og trening.

Ansvarlig(e) leder(e)
Sjefsfysioterapeut: Anne Dingsør