Tilbake

Laboratoriet

Laboratoriet

Betanien Hospital har en avtale med Sykehuset Telemark om laboratorietjenester.

Laboratoriet er betjent på hverdager fra kl 07:00 til 15:00. Klokken 07:00-08:00 er for innlagte pasienter. Klokken 08:00-15:00 også for polikliniske pasienter.

Det tas her prøver av innlagte pasienter samt polikliniske prøver rekvirert av sykehusets leger.