Ergoterapiavdelingen

Ergoterapiavdelingen holder til i 4. etg.

Våre ergoterapeuter har alle lang erfaring med behandling av pasienter med ortopediske og revmatiske sykdommer. Ergoterapeuter er en del av det tverrfaglige teamet og tilbyr:

Ortopedisk avdeling:

 • Håndvurderinger og konservative tiltak i forkant av eventuelle kirurgiske inngrep
 • Opptrening og tilpasning av ortoser etter kirurgisk inngrep i hender
 • Kontroller etter håndkirurgi
 • Informasjon på pasientkurs i forkant av proteseoperasjoner i hofter og knær


Revmatologisk avdeling:

 • Utredning og vurdering av pasienter med muskel-/skjelettplager, i samarbeid med tverrfaglig team. Ergoterapeuten fokuserer på hverdagsaktiviteter og jobb
 • Hjelpemiddelformidling og utprøving av ortopediske hjelpemidler som f.eks.
  tommel-/håndleddsortoser.
 • Informasjon til pasienter med nyoppstått revmatisk diagnose
 • Undervise på lærings-og mestringkursene
 • Oppfølging av gravide revmatikere
 • Ergoterapeuten deltar sammen med pasient og det tverrfaglige teamet med å tilpasse rehabiliteringsoppholdene slik at pasienten blir delaktig og ansvarlig

Ansvarlig(e) leder(e)
Spesialergoterapeut: Torunn Malmgren